02:53.22 Xsi
pro
(5)
nub
(18)
Player Time Quality Date
1 kQbmig
03:52.13
74.62%
2014-08-07
20:19
2 nana
04:24.44
65.50%
2014-08-25
12:17
3 Necro
04:29.37
64.30%
2017-09-22
02:47
4 so shut up BOI #Awe kz-endo
07:25.18
(2)
Min: 07:25.18
Max: 09:36.92
Avg: 08:31.05
Std: 01:05.87
38.91%
2021-02-11
21:03
5 Sakto kz-endo
13:49.89
20.87%
2020-05-28
20:34
Display:
10
15
30 50 All