eliTe^
pro
(459)
Average time:
05:10.68
nub
(66)
Average time:
12:28.89
wpn
(38)
Average time:
06:00.14
wub
(22)
Average time:
17:33.19
Map Time Quality Date
1
kz_cho_mountaintree
as PhooGi | elITe^
07:42.00
58.74%
< 2009
2
kz_kzse_natureblock
as PhooGi | elITe^
04:34.00
71.26%
< 2009
3
kz_man_cameron
as PhooGi | elITe^
09:49.00
57.76%
< 2009
4
kz_kzno_travel
as PhooGi | elITe^
06:38.00
53.99%
< 2009
5
kz_adv_underground
as PhooGi | elITe^
11:44.00
45.63%
< 2009
6
kz_cfl_jost_ez
as PhooGi | elITe^
09:13.00
69.42%
< 2009
7
kz_cornsilo
as PhooGi | elITe^
05:39.00
67.19%
< 2009
8
kz_man_urbanjump
as PhooGi | elITe^
15:37.00
27.95%
< 2009
9
kz_wsp_arpino
as PhooGi | elITe^
08:03.00
29.58%
< 2009
10
kz_sk_proclimbing
as PhooGi | elITe^
14:32.00
41.76%
< 2009
11
kz_cxg_sequoia
as PhooGi | elITe^
14:47.00
55.35%
< 2009
12
kz_ea_harbor
as PhooGi | elITe^
04:01.00
64.95%
< 2009
13
kz_to0nride
as PhooGi | elITe^
05:27.00
73.23%
< 2009
14
kzus_desertblock_ez
as PhooGi | elITe^
10:12.00
66.23%
< 2009
15
kz_cg_wigbl0ck
as PhooGi | elITe^
03:23.00
60.84%
< 2009
Display:
10
15
30 50 All
Page:
1
2 3 4 5 6 7 8
...
30 31
1–15 of 459