World Records

cstrike
(4890)
kzmod
(422)
Map Player Time Country
1 qcg_slabs_d Okazys 86:28.66
2 kzblt_dx_mercy shooting-star 67:17.32
3 qcg_arid throttle 62:41.31
4 kzua_mk_illumina mordigand 61:27.90
5 protoonhopz Casper 58:26.37
6 ffy_aurora quby 56:01.74
7 int_oblivion rawe 51:59.39
8 notkz_namek2 Juby 50:32.84
9 kz_gigablockier (globes) porta 43:26.06
10 kz_gigablockier_pub 7723 42:41.53
11 kzro_darkblock R300K 37:51.20
12 nobkz_mst_honduras_h pHyzYp 37:48.44
13 kz_gigablockier R300K 33:26.30
14 kzblt_dx_blueshadow2 topoviygus 33:25.83
15 kz_1man_game GoDfreee 28:40.15
Display:
10
15
30 50 All
Page:
1
2 3 4 5 6 7 8
...
325 326
1–15 of 4890