World Records

cstrike
(4739)
kzmod
(422)
Map Player Time Country
1 kzblt_dx_mercy shooting-star 67:17.32
2 qcg_arid throttle 62:41.31
3 kzua_mk_illumina mordigand 61:27.90
4 protoonhopz Casper 58:26.37
5 ffy_aurora quby 56:01.74
6 kzru_technology_x topoviygus 48:09.96
7 kz_gigablockier (globes) R300K 44:24.64
8 kz_gigablockier_pub 7723 42:41.53
9 kzro_darkblock R300K 37:51.20
10 nobkz_mst_honduras_h pHyzYp 37:48.44
11 fu_extreme topoviygus 37:38.84
12 cd_666 quby 35:30.47
13 kz_gigablockier R300K 33:26.30
14 kzblt_dx_blueshadow2 topoviygus 33:25.83
15 fu_xtremeblock topoviygus 29:35.54
Display:
10
15
30 50 All
Page:
1
2 3 4 5 6 7 8
...
315 316
1–15 of 4739